ระบบรับสมัครนักเรียน

55

โรงเรียนในสังกัด สพม.24

More info

1,385

นักเรียนสมัครทั้งหมด

More info

854

มัธยมศึกษาปีที่ 1

More info

531

มัธยมศึกษาปีที่ 4

More info

โรงเรียนในสังกัด สพม.24 [1000101724]

# โรงเรียน จำนวนนักเรียน ม.1 ม.4
1 กมลาไสย 789 444 345
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 0 0 0
3 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0
4 กุฉินารายณ์ 4 1 3
5 คำม่วง 1 1 0
6 คำเจริญวิทยาคม 0 0 0
7 ฆ้องชัยวิทยาคม 0 0 0
8 จำปาหลวงวิทยาคม 0 0 0
9 ดงกลางพัฒนศึกษา 0 0 0
10 ดอนจานวิทยาคม 167 105 62
11 ดอนไทรงามพิทยาคม 0 0 0
12 ท่าคันโทวิทยาคาร 0 0 0
13 ธัญญาพัฒนวิทย์ 43 28 15
14 นามนพิทยาคม 0 0 0
15 นามะเขือพัฒนศึกษา 0 0 0
16 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 0 0 0
17 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 0 0 0
18 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 0 0 0
19 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' 0 0 0
20 ประชารัฐพัฒนศึกษา 0 0 0
21 ผาเสวยรังสรรค์ 9 8 1
22 พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 0 0 0
23 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 0 0 0
24 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 0 0 0
25 มหาไชยพิทยาคม 1 0 1
26 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 0 0 0
27 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 0 0
28 ยางตลาดวิทยาคาร 343 249 94
29 ร่องคำ 0 0 0
30 วังมนวิทยาคาร 0 0 0
31 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 0 0 0
32 สมเด็จพิทยาคม 0 0 0
33 สหัสขันธ์ศึกษา 0 0 0
34 สามขาสว่างวิทย์ 0 0 0
35 สามชัย 0 0 0
36 หนองกุงศรีวิทยาคาร 0 0 0
37 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 0 0 0
38 หนองสอพิทยาคม 0 0 0
39 ห้วยผึ้งพิทยา 0 0 0
40 ห้วยเม็กวิทยาคม 0 0 0
41 หัวหินวัฒนาลัย 26 16 10
42 อนุกูลนารี 0 0 0
43 เขาพระนอนวิทยาคม 0 0 0
44 เขาวงพิทยาคาร 0 0 0
45 เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0
46 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 0
47 เหล่ากลางวิทยาคม 0 0 0
48 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 0 0 0
49 แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 0 0
50 แก้วเสด็จพิทยาคม 0 0 0
51 โคกศรีเมือง 0 0 0
52 โนนคำวิทยา 2 2 0
53 โนนศิลาพิทยาคม 0 0 0
54 โนนสูงพิทยาคม 0 0 0
55 ไตรรัตนวิทยาคม 0 0 0